top of page

Polityka prywatności

Administrator danych osobowych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest
  Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza z siedzibą w Szamotułach

 • Kanaan ul. Lipowa 27 A 64-500 Szamotuły,

       NIP: 787 20 73 812 REGON: 040001161-00080

 • Negeb ul. Lipowa 27 B/1 64-500 Szamotuły,

       NIP: 787 20 94 889 REGON: 040001161-00105

 • Sychem ul. Lipowa 27 C/2 64-500 Szamotuły,

       NIP: 787 20 94 895 REGON: 040001161-00097

 • Betania ul. Lipowa 27B/2 64-500 Szamotuły

       NIP: 787 21 35 654 REGON: 040001161-000120   

   Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem e-mail dyrektor@powszamotuly.pl. lub tel: 664 389 696

   2. Dane osobowe są gromadzone przez Administratora zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
       z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego                         przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Inspektor Ochrony Danych      kontakt: iod@powszamotuly.pl, tel. 600 253 464.

Cele przetwarzania danych osobowych

 • odpowiedź na Państwa zapytania - jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości bieżącego kontaktu
  i odpowiedzi na otrzymaną wiadomość, a także możliwość zwrócenia się do Państwa bezpośrednio (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 • przekazanie darowizny, w zakresie niezbędnym dla wykonywania zadania, będziemy przetwarzali Państwa dane osobowe takie jak imię
  i nazwisko, numer konta bankowego oraz adres e-mail (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 • podejmowanie czynności zmierzających do zawarcia umowy sponsoringu i jej realizacji, w zakresie niezbędnym do wykonywania umowy, będą przetwarzane Państwa dane osobowe takie jak imię i nazwisko lub nazwa, adres zamieszkania lub siedziba, numer NIP, REGON, numer rachunku bankowego oraz inne dobrowolnie przekazane nam przez Państwo dane osobowe (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 • podjęcie z Państwem współpracy w zakresie niezbędnym dla wykonywania umowy, będziemy przetwarzali dane osobowe takie jak imię, nazwisko oraz adres email oraz inne dobrowolnie przekazanych nam przez Państwo dane osobowe (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 • odpowiadając na Państwa propozycję pomocy w niezbędnym zakresie będziemy przetwarzali dane osobowe takie jak imię i nazwisko oraz  adres e-mail oraz inne dobrowolnie przekazane nam przez Państwo dane osobowe (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Podstawą prawną przetwarzania danych m.in. jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości bieżącego kontaktu i odpowiedzi na wiadomość, a także możliwość zwrócenia się do Państwa bezpośrednio (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 • na podstawie dobrowolnie udzielonej przez Państwo zgody w celu zamieszczania danych na naszej stronie internetowej, a także innych materiałach z podziękowaniami, będziemy przetwarzali Państwa dane osobowe w postaci imienia i nazwiska oraz logo firmy
  (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Przechowywanie danych osobowych

 • Państwa dane osobowe będą przez nas przechowywane przez okres potrzebny dla utrzymania kontaktu, realizacji przedmiotu umowy
  oraz  przez okres przedawnienia roszczeń, pomiędzy Państwem a Administratorem, związanych z przetwarzaniem danych osobowych,
  a także dokonaną darowizną.

 • Po zakończeniu okresu przechowywania danych zostaną trwale usunięte ze wszystkich nośników oraz zniszczone.

Przekazywanie danych osobowych

   Państwa dane osobowe będą przekazywane podmiotom, z którymi współpracujemy przy wykonywaniu ustawowych zadań, pracownikom                     odpowiedzialnym za realizację naszych wspólnych projektów. Mogą oni  przetwarzać Państwa dane osobowe na zasadach przez nas

   określonych.

   Przypominamy, że przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych,

 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

 • złożenia sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania danych osobowych,

 • żądania zmiany, usunięcia lub ograniczenia przetwarzanych danych osobowych,

 • cofnięcia dobrowolnie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Cookies

   Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy         indywidualnie dostosować stronę do Państwa potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce,       dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Postanowienia końcowe

 • Informujemy, że decyzje podejmowane w stosunku do Państwa danych osobowych nie będą podejmowane w sposób automatyczny w tym
  nie będą poddane profilowaniu.

 • Administrator danych osobowych zastrzega sobie prawo do zmiany treści polityki prywatności, o każdej zmianie zostaną Państwo niezwłocznie powiadomiony za pomocą wiadomości e-mail.

 • W zakresie nieuregulowanym tą polityką prywatności zastosowanie będą miały przepisy RODO, kodeksu cywilnego oraz przepisy prawa polskiego w zakresie ochrony danych osobowych.

bottom of page