top of page
Darowizny 
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza SYCHEM
ul. Lipowa 27 C/2
64-500 Szamotuły
Numer rachunku
19 1020 4128 0000 1102 0042 1644

FORMULARZ WPŁATY


1,5% podatku
 
Nazwa OPP 
CARITAS POZNAŃSKA ZAKŁAD CHARYTATYWNO-OPIEKUŃCZY
Numer KRS
0000224658
Informacje uzupełniające
ZPOW SZAMOTUŁY
Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy towarzyszą nam w różnych naszych przedsięwzięciach,
wspierając nas swoją obecnością, radą, a także materialnie.
bottom of page